آزمون های آزمایشی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون کارشناسی ارشد

افزایش رزومه علمی پژوهشی

جامع ترین مرکز مکاتبه ای کشور

ظرفیت ها و امکانات ما

برندهای برتر چاپ و نشر دانشگاهی ، مشاوران برتر تحصیلی کشور که رویکرد آنان افزایش سطح علمی داوطلبان می باشد ، شبکه ی نمایندگی گسترده در سراسر کشور، نگاه علمی جدای از مباحث اقتصادی تنها بخشی از ظرفیت های ماست.

برندهای چاپ و نشر ما

راه دکتری ، سنجش و دانش ، گام (گروه آموزشی مدرس) ، آرمان دانش  و … برندهایی هستند که در کنار هم و مدیرت یکپارچه ، ما را به عنوان جامع ترین مجتمع چاپ و نشر دانشگاهی کشور با حمایت شما عزیزان مطرح نموده است.

جایگاه ما

آکادمی تخصصی دکتری نزدیک به یک دهه می باشد که به عنوان یک تیم تخصصی در حوزه تالیف کتب کمک آموزشی ، مشاوره و برنامه ریزی جای خود را در بین داوطلبان آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی باز کرده است.

رسالت آموزشی ما

شرایط آموزشی کشور عزیمان ما را بر آن داشت تا با در اختیار گذاشتن تجارب کسبه شده ی اخیر در ارائه خدمات تخصصی در حوزه ایجاد عدالت آموزشی ، رسالت آموزشی خود را به اتمام رسانیده و مصداق حدیث شریف((زکات علم نشره))باشیم.

درباره آکادمی

آکادمی تخصصی دکتری نزدیک به یک دهه می باشد که به عنوان یک تیم تخصصی در حوزه تالیف کتب کمک آموزشی ، مشاوره و برنامه ریزی جای خود را در بین داوطلبان آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی باز کرده است

تولید بسته های آموزشی ،مشاوره و هدایت تحصیلی ما را بر آن داشت تا با در اختیار گذاشتن تجارب کسبه شده ی اخیر در ارائه خدمات تخصصی در حوزه افزایش و بهبود رزومه تحصیلی داوطلبین مقطع دکتری ، رسالت آموزشی خود را به اتمام رسانیده و مصداق حدیث شریف ((زکات علم نشره)) باشیم

مرتبط با ما