تیم علمی و پژوهشی آکادمی تخصصی دکتری

محمد حسن کشفی: مدرس و مولف کتب آموزشی ، مشاور و برنامه ریز تحصیلی ، مشاور برتر برنامه زندگی بعلاوه تحصیلات عالی شبکه ۳ سیما، به خانه بر می‌گردیم شبکه تهران و مدیر بخش مشاوره پرتال سنجش و دانش محمد حسن تقی زاده: مدرس دانشگاه، مبدع روش LTP (یادگیری آسان درس زبان)، مولف پرفروشترین کتاب زبان تحصیلات عالی کارشناسی ارشد و دکتری(راز زبان)، مولف بیش از ۲۰ عنوان کتاب در زمینه تحصیلات تکمیلی،مدرس NLP  ، مدیر وب سایت رسمی زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری، مشاور برنامه زندگی + تحصیلات عالی شبکه ۳ سیما ، مشاور برنامه خونه خوبه شبکه ۳ سیما، مشاور شبکه آموزش سیما خانم عبدله زاده دلخوش: مدرس و مولف کتب آموزشی ،  مشاور و برنامه ریز تحصیلی مشاور برتر حوزه روانشناسی در سالهای ۹۴و۹۵ نائب رئیس هیئت مدیره آکادمی تخصصی دکتری مظاهر نامدار: مدرس و مولف کتب آموزشی ،  مشاور و برنامه ریز تحصیلی عضو بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای درخشان-مشاورعالی آموزش در برنامه صعود(شبکه آموزش  سیما) نفر اول و برگزیده جشنواره پژوهش سال۸۹- نفر اول و برگزیده جشنواره اراده در سال ۹۱-سخنران بیش از ۴۰۰ همایش در حوزه تخصصی حقوق – استاد پروازی دانشگاه های سراسر کشور امیردبیری: مدرس و مولف کتب آموزشی ،  مشاور و برنامه ریز تحصیلی برترین مشاور سیما به انتخاب داوطلبین متخصص انتخاب رشته کارشناسی ارشد و دکتری ، مشاور برنامه زندگی + تحصیلات عالی شبکه ۳ سیمای سیما ، مشاور برنامه خونه خوبه شبکه ۳ سیما ، مشاور شبکه آموزش سیما ، رئیس هیئت مدیره آکادمی تخصصی دکتری سعید سعیدی پور: مدرس و مولف کتب آموزشی ،  مشاور و برنامه ریز تحصیلی ، برترین مدرس معماری کشور – استاد پروازی دانشگاه های سراسر کشور مشاور برنامه زندگی + تحصیلات عالی شبکه ۳ سیمای سیما – مشاور شبکه آموزش سیما   رضاشریفی: مدرس و مولف کتب آموزشی ، مشاور و برنامه ریز ، عضو هیئت مدیره  و مدیر اجرایی آکادمی تخصصی دکتری حسین ممتاز: مدرس و مولف کتب آموزشی ، مشاور و برنامه ریز ، مشاور و توسعه گر تکنولوژی با شرکت های برتر IME ،عضو انجمن نویسندگان کشور- بنیاد ملی نخبگان- صندوق هنر – و… مهری سروش: مدرس و مولف کتب آموزشی ، مشاور و برنامه ریز ، مدیر مسئول انتشارات سروش برتر